Pratik Bilgiler
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları ( 01.01.2020 – 31.12.2020)


Not : Belediye Para Cezaları ve Kabahatler Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezaları için o Başlıklara Bakınız !

ÇEVRE KANUNU 20.MADDE

ÇEVRE KANUNU GEÇİCİ 4.MADDE

2020/1. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

2020 Yılında Uygulanacak Belediye Para Cezaları

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin

Kanundaki Ceza Miktarı

1/1/2020-31/12/2020 Tarihleri Arasında Uygulanacak Ceza

(a) bendindeki ceza miktarları

1.250 TL

1.895 TL

2.500 TL

3.791 TL

1.250 TL

1.895 TL

5.000 TL

7.582 TL

10.000 TL

15.166 TL

(b) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

88.499 TL

48.000 TL

177.010 TL

(c) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

22.109 TL

2.000 TL

7.360 TL

300 TL

1.093 TL

(d) bendindeki ceza miktarları

(b) bendi için iki kat:

48.000 TL

177.010 TL

96.000 TL

354.034 TL

(c) bendi için iki kat:

12.000 TL

44.245 TL

4.000 TL

14.740 TL

600 TL

2.199 TL

(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:

600 TL

2.199 TL

(d) bendinin ikinci paragrafı ile ilgili olarak:

1) 10.000 TL

15.166 TL

2) 15.000 TL

22.749 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

36.865 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

60.000 TL

221.267 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

22.109 TL

(h) bendindeki ceza miktarları

400 TL

1.461 TL

1.200 TL

4.412 TL

4.000 TL

14.740 TL

12.000 TL

44.245 TL

(ı) bendinin; 1 no'lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston başına*:

400 TL

606,67 TL

100 TL

151,67 TL

10 TL

15,16 TL

(ı) bendinin; 2 no'lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston başına*:

30 TL

110,53 TL

6 TL

22,05 TL

100 KR

351 KR

(ı) bendinin; 3 no'lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston başına*:

200 TL

303,34 TL

40 TL

60,67 TL

10 TL

15,16 TL

(ı) bendinin; 4 no'lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston başına*:

100 TL

151,67 TL

20 TL

30,34 TL

10 TL

15,16 TL

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları

24.000 TL

88.499 TL

600 TL

2.199 TL

(i) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

3.673 TL

(j) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

88.499 TL

600 TL

2.199 TL

(k) bendindeki ceza miktarları

20.000 TL

73.747 TL

100.000 TL

368.789 TL

(l) bendindeki ceza miktarları

Dekar başına*:

20 TL

73,68 TL

Metkreküp başına*:

120 TL

442,49 TL

(m) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

22.109 TL

4.000 TL

14.740 TL

(n) bendindeki ceza miktarları

48.000 TL

177.010 TL

1.200 TL

4.412 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

12.000 TL

44.245 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

88.499 TL

(r) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

88.499 TL

60.000 TL

221.267 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

100 TL

351 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

7.376.030 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

7.376.030 TL

(v) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den 1.000.000 TL'ye kadar

368.789 TL'den 3.688.006 TL'ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den 1.000.000 TL'ye kadar

368.789 TL'den 3.688.006 TL'ye kadar

(aa) bendindeki ceza miktarı

Bu Kanunun ek 12 nci maddesine aykırı olarak depozito uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için piyasaya sürenlere ton başına 100 Türk lirası idari para cezası verilir.

151,67 TL

(bb) bendindeki ceza miktarı

Bu Kanunun ek 13 üncü maddesine aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 Türk lirası idari para cezası verilir.

15,16 TL

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde;

Nüfusu 100.000'den fazla olanlarda:

50.000 TL

184.386 TL

Nüfusu 100.000 - 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

110.629 TL

Nüfusu 50.000 - 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

73.747 TL

Nüfusu 10.000 - 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL

36.865 TL

Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

368.789 TL

Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

221.267 TL

Not: * = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.