Pratik Bilgiler
Değerli Kağıtlar


DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU 1.MADDE

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GEÇİCİ 3.MADDE

66. DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ


DEĞERLİ KAĞIDIN CİNSİ

BEDEL

1 - Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı

20,00 TL

b) Beyanname

20,00 TL

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

40,00 TL

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar

180,00 TL

4 - İkamet izni (Değişik : 28.07.2016 - 6735/27 md.)

125,00 TL

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 - Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı (27.01.2016 Tarih ve 29606 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6661 Sayılı Kanunun 3. Maddesi ile değişmiştir.)

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

30,00 TL

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

30,00 TL

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

60,00 TL

7- Aile cüzdanları

160,00 TL

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri

225,00 TL

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

225,00 TL

11 - (Mülga:06/01/2017-680 Sayılı Khk'nın 35. Maddesi ile [7072/34 md. ile Aynen Kabul] )

12 - Motorlu araç tescil belgesi

200,00 TL

13 - İş makinesi tescil belgesi

170,00 TL

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)

12,00 TL

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

16,00 TL

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek : 28.07.2016 - 6735/27 md.)

125,00 TL

17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek : 28.07.2016 - 6735/27 md.)

125,00 TL