Pratik Bilgiler
Yurtiçi Harcırah Tutarları


HARCIRAH KANUNU 33.MADDE

7258 Sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu H-Cetveli


EK GÖSTERGE / DERECE

TUTARI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları

80,50 TL

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları

73,50 TL

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)

61,65 TL

Ek göstergesi 5800 (dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

57.55 TL

Ek göstergesi 3000 dahil -5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

54.05 TL

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

47.65 TL

Aylık/ kadro derecesi 5-15 olanlar

46.35 TL

Not: (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasınına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerin % 50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerin % 50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin % 50 si, 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerin % 40'ı esas alınır.