Pratik Bilgiler
Memur Yemek Bedeli


MEMURLARDAN VE SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN ALINACAK ASGARİ YEMEK BEDELLERİ

MEMURLARDAN;

15/1/2021 tarihinden
14/1/2022 tarihine kadar

1)

Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan

1,59 TL

2)

1100'e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

2,70 TL

3)

2200'e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

3,34 TL

4)

3600'e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

4,32 TL

5)

4800'e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

5,74 TL

6)

4800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

6,42 TL

SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN;

15/1/2021 tarihinden
14/1/2022 tarihine kadar

1)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 4.505 TL kadar (4.505 TL dahil) olanlardan

1,93 TL

2)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 7,600 TL kadar (7,600 TL dahil) olanlardan

3,34 TL

3)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 10.500 TL kadar (10.500 TL dahil) olanlardan

6,05 TL

4)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 10.500 TL üzerinde olanlardan

7,69 TL