Pratik Bilgiler
Memur Yemek Bedeli


MEMURLARDAN VE SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN ALINACAK ASGARİ YEMEK BEDELLERİ

MEMURLARDAN;

15/1/2020 tarihinden
14/1/2021 tarihine kadar

1)

Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan

1,48 TL

2)

1100'e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

2,50 TL

3)

2200'e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

3,09 TL

4)

3600'e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

3,99 TL

5)

4800'e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

5,30 TL

6)

4800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

5,92 TL

SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN;

15/1/2020 tarihinden
14/1/2021 tarihine kadar

1)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 4.040 TL kadar (4.040 TL dahil) olanlardan

1,79 TL

2)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 6,815 TL kadar (6,815 TL dahil) olanlardan

3,09 TL

3)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 9.415 TL kadar (9.415 TL dahil) olanlardan

5,59 TL

4)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 9.415 TL üzerinde olanlardan

7,10 TL